måndag 7 juni 2010

Ohälsa i vår tid!

1960-talets flower-power var ett utslag av det, miljörörelsen är ett annat uttryck för det, det faktum att pengar inte är allt, eller....?
Larmrapporterna står tätt om att svenska ungdomar mår allt sämre och de är inte ensamma, många vuxna mår också dåligt långt upp i åldrarna. Jag såg att det nu finns politiker som menar att ett överflöd på pengar inte är liktydigt med god hälsa. Frågan jag ställer mig är dock om dessa människor hade mått bättre om de haft mindre pengar, jag tror inte det!
Debattören ifråga menar att det är viktigare att vi bryr oss om varandra än att vi har gott om pengar men det ena utesluter väl knappast det andra. Jag tycker dock att debatten är intressant att ta för den pekar på något centralt i dagens politik, nämligen utanförskapet!
Människor behöver varandra, det vet alla som är insatta i artens särart. Det är dock här ett annat moment kommer in, nämligen makt. Den som har många vänner och kontakter blir en maktfaktor, vilket naturligtvis överheten känner till, det finns därför en orsak till att genom olika åtgärder uppfostra människorna att inte bli för mäktiga eftersom de då blir en fara för de styrande skikten, detta är väl känt. Det är i sådana sammanhang som de politiska nätverken uppstår, kommunisterna i Sovjet kallades ju bekant för kamrater. Det märkliga är att i politiska sammanhang är de mäktigaste kamraterna också de bästa kamraterna och hur hänger det ihop tror ni...?!
Sammantaget visar detta exempel på och det är också dit jag vill komma, att mycket pengar inte gör att vi mår sämre, snarare tvärtom, men att dock det faktum att alla inte släpps in i samhällsgemenskapen gör att många mår väldigt dåligt och tror att det är deras eget fel.
Kom ihåg att det inte finns något nytt under solen.
Nu är det dock dags för en kopp kaffe!

Inga kommentarer: