tisdag 6 oktober 2015

Eländes elände!

Har det tredje världskriget brutit ut? Vissa hävdar att situationen med dagens internationella krutdurk är ett tredje världskrig, officiellt är det i vilket fall inte. Islamiska staten, en ny konstellation av Al Qaida har gett sig attan på att skapa ett eget kalifat i den arabiska öknen, vad har de att förlora? Det hela påminner lite grand om de deporterade engelsmännen i Australien under 1800-talet, de var dödsdömda och hade inget annat val än att försöka klara sig. Vikingarna hade ett liknande upplägg, när de stormade en stad eller by vid havet brände de sina båtar så att de inte kunde fly. Liknelsen haltar naturligtvis men dessa arabiska krigare är naturligtvis lika döda om de ger upp som om de luftbombas, det hela är ett märkligt exempel på den nya globala världsordning vi har i dag.
  Det är dags för människor att börja ta ansvar för världen. Vi kan inte stillatigande stå och se på när människor svälter eller dödas, vi måste engagera oss! Jag vet att många har det så bra i Sverige och Europa, gott om pengar, fina jobb, villor, sommarställen, fastigheter, aktier, försäkringar, bilar, båtar, utlandsresor, kryssningar, fina hedersuppdrag, frågan är dock om det är just dessa saker som gör oss till människor? Var är det sociala engagemanget, det politiska engagemanget, det humanitära engagemanget? Jag läste om en man som ägde över 40 miljoner kronor och dog när han var 33 år, naturligtvis fick han ett bättre liv än de flesta i hans ålder men pengarna gjorde honom inte odödlig!
  Vintern är på väg och därmed kylan, hur går det för EU-migranterna? Hälsovård, sjukvård, värme, sanitet, man får hoppas att Sveriges kommuner tar sitt ansvar för dessa människor! På tal om elände måste väl ändå nämnas våra pensionärer med den höga skatt de tvingas betala, är det tacken för ett helt yrkesliv? En annan tragedi är alla dessa ungdomar som mår dåligt i Sverige av idag, vad pågår i samhället? De kriminella ligorna rekryterar dessa ungdomar antingen som kunder eller hantlangare. Kort sagt samhället av idag är en röra, en rödgrön röra för att citera en känd politiker. Naturligtvis beror det till en del på det politiska spelet som ju som bekant är ett nollsummespel med sensmoralen att det alltid finns plats i toppen.
  Men vad bryr sig EU-topparna om det, vad bryr sig de väletablerade om vad som sker på samhällets botten så länge de inte själva är där! Märkte ni vad som hände när politikerna blev trötta på tiggarna, då skulle dessa hjälpas i sina hemländer, vilket alla andra haft klart för sig hela tiden. Sensmoralen i detta är enkel; den enes död, den andres bröd. Och så länge överklassen inte besväras av fattigdomen bryr de sig inte om den, sedan må den ta sig uttryck i organiserat tiggeri, kriminella organisationer, terrorism eller något annat. I dagens globala värld krävs det dock mer vidsynthet. Få om någon har förstått vidden och kraften av den nya globaliseringen, vi kan bara ana den när vi ser dess yttringar. I själva verket försiggår det allt möjligt i samhällets undervegetation - you name it!
  De materiella resurserna räcker faktiskt fortfarande åt alla människor på jorden om de fördelas rättvist, denna fråga kommer att bli alltmer brännande fastän det talas tyst om det. Frågan är om inte FN och andra internationella organisationer kommer att få större inflytande när nu världen alltmer knyts samman? Kommer världens fattigaste länder att gå med på den rådande fördelningen när gränserna krymper, när fattigdomen kommer inpå vår dörr som den gjort de senaste åren? Jag tror att vi måste lyfta blicken och se vad som verkligen händer i världen och vi måste samarbeta. Om västerlandet inte tar initiativet i denna fråga så kommer andra att göra det, Ryssland har redan börjat rusta.
Nu är det dock dags för en kopp kaffe!
 

tisdag 12 maj 2015

Skrämmande vargdebatt!

I TV-nyheterna visades idag ett inslag om "olyckan" för två år sedan då en kvinnlig djurvårdare dödades av vargar i Kolmårdens djurpark. En expert uttalade sig om att han inte förstod sig på vargarnas beteende men är det så konstigt, vargar är liksom lejon och tigrar rovdjur och dödar närhelst de kan. Det är skrämmande att höra så kallade experter uttala sig om att vargarna är "opålitliga" när de i själva verket är livsfarliga rovdjur, det är ingen slump att vargarna utrotades i Sverige på 1800-talet, de var en fara både för boskapen och människorna. Om man är så dum att man låter varg och björn fortplanta sig i mellansverige kan vi räkna med fler dödsfall.
  Det är hårda tider för närvarande, både i Sverige och världen, frågan är varför. Förmodligen har det att göra med den internationella konkurrensen och globaliseringen. Trots teknikens framsteg blir nämligen följden bara en, nämligen att de rika blir rikare och de fattiga fattigare så länge inte möjligheterna ökar i samma fart som konkurrensen.
  Vad som skulle vara intressant är att få veta hur de riktigt rika har det, vinnarna av konkurrensen. Hur lever överklassen i USA och Europa egentligen? Ett reportage i en tidning för många år sedan beskrev det som att jetsetet äter frukost i Rio de Janeiro, lunch i New York och middag i Paris. Det är klart att det finns fler möjligheter om man har pengar. Samtidigt så är det det organiserade samhället som samlar de flesta människorna även om de riktigt rika har sina klubbar som de träffas i och där miljardärer kan nekas inträde på grund av färglösa traditioner.
  Vad som sker efter valet är att (s) ökar bidrag och skatter i motsats till alliansen som minskade båda, man kan fråga sig om det inte finns någon medelväg. Som det ser ut nu verkar politiken vara ett nollsummespel, den ena regeringen nollställer den föregående med motsatt politik. Man får en känsla av att det viktigaste för folk är det som sker utanför politiken och det offentliga, även där borde det finnas en medelväg. Själv tror jag på att folk är aktiva i samhällsdebatten som en del av vardagen, endast på det viset kan vi ha en stark demokrati. Det finns en mängd fördelar med att vara en aktiv samhällsmedborgare, stimulans, kontakter och erfarenhet är tre viktiga delar man får till sig om man engagerar sig.
  En annan sak som folk plågas av är kontrollsamhället där allt ska kontrolleras. Det är förmodligen nödvändigt med viss kontroll av data- och telefontrafiken liksom all offentlig kommunikation men jag förstår att folk kan bli irriterade på detta även om det är en av realiteterna i det offentliga samhället. Politiker är överhuvudtaget tämligen avskydda för närvarande och inte förvånande om man tänker på hur det sparas i kommunala och statliga förvaltningar medan politiker och tjänstemän sitter med fantasilöner och struntar i medborgarna efter arbetstid.
  Jag såg på TV häromdagen en man från något fjärran land som startat en egen stat på internet där han hoppades att samla allt fler. Tanken är intressant men kommer förmodligen att ses som samhällsfarlig med tiden, den fria konkurrensen tillåts bara så länge den kan hållas inom kontrollerade former.
  Vad som dock är positivt just nu är att sommaren snart är här efter en mörk och hård vinter. Naturen går inte att lura, vi har mycket att lära av den.
Nu är det dock dags för en kopp kaffe!

 

torsdag 12 februari 2015

Våga ta i verkligheten!

Rubrikerna kommer till oss allt oftare, de nationalistiska partierna går framåt på bekostnad av de etablerade. Folk är förbannade på att makthavarna inte agerar inför viktiga samhällsproblem. Förmågan att ta i vardagliga problem saknas hos politikerna, folk har en verklighet långt borta från riksdagshuset som politikerna står oförstående inför. Ta bara en sådan sak som rovdjurspolitiken, i åratal har förtvivlade bönder klagat över vargplågan, vargarna slår får, kor och hundar och de får ändå inte skjutas. Var är logiken, ska vi främja vargarna på bekostnad av det inhemska lantbruket?
  Integrationen är en annan fråga där problemen hopas sig, det visar sig att Migrationsverket agerat bristfälligt och hänsynslöst mot flyktingar från andra länder både beträffande boende, ersättningar och bemötande. Likaså är arbetsmarknadspolitiken ett misslyckande, de arbetslösa får inget stöd utan hela denna politik är en ren utslagningstävlan.
  Skolan har varit ett hett debattämne under lång tid och när nu en uppgörelse nåtts mellan Alliansen och de rödgröna visar det hur allvarligt läget är då de annars aldrig skulle kunna samsas. När jag gick i grundskolan på 1970-80-talen så fungerade skolan bitvis väldigt bra, visst fanns det brister men de konkreta målen läsa, skriva och räkna var det aldrig någon som ifrågasatte. Nu är det nya tider och en mera social kompetens efterfrågas men är det verkligen det som behövs? Jag läste en bok i ledarskap för många år sedan och konklusionen i denna var att yrkeskunskapen var viktigare än den sociala kompetensen och jag är benägen att hålla med.
  Tråkigt nog saknar ungdomarna av idag den inspiration som vår generation växte upp med, kanske beror det på oss, kanske har det andra orsaker. Det finns dock alltid ungdomar som kommer fram och kanske blir det så även med denna generation. Det krävs dock alltmer ju mer komplicerat samhället blir för människor att skapa sig en framtid. Samtidigt och det måste sägas så är många av den nya generationen mycket kompetenta.
  Hur blir det med framtiden, kan vi tro på den? Låt oss se året 2050 som ett test, kan vi se så långt och känna hopp så finns det möjligheter. Jag tror att det finns en framtid men då måste både vi och våra politiker våga ta i verkligheten!
Nu är det dock dags för en kopp kaffe!