onsdag 15 juni 2011

Det finns fortfarande kraft i svensk politik!

I dagens riksdagsdebatt dansade verkligen elefanterna!
Juholt skällde ut både Reinfeldt och Björklund och den enda regeringsföreträdaren som kunde hantera honom var Maud Olofsson.
Det här är bra för svensk politik, när debattens vågor går höga och företrädarna vågar säga vad de tycker. Det är ingen tvekan om att Håkan Juholt har tillfört mycket till socialdemokraterna och svensk politik, sedan kan jag förstå hans kritiker som hävdar att han vrider politiken 30 år tillbaka. I det fallet är han dock bara 10 år värre än Björklund, vars kritiker hävdar att han vridit den 20 år tillbaka...!
Politiken är verkligen möjligheternas konst, jag tittade igenom boken om Barack Obamas väg till Vita huset - Det amerikanska löftet - och blev fascinerad inte bara av den väldiga drivkraft Obama uppenbarligen besitter utan också av hans otroliga valkampanj som tydligen bedrevs även i de mest gudsförgätna nejderna i USA.
Det är inte utan att tanken förs till de gamla goda amerikanska presidenterna Roosevelt, Kennedy och Reagan som på ett inspirerande sätt samlade det amerikanska folket i olika projekt.
Nu ser det dock mörkt ut för Obama, den amerikanska ekonomin är uppenbarligen i utförsbacken och han har fått skulden.
Jag hade lite affärskontakter med USA på 1990-talet och då var situationen en helt annan. Jag frågade en av företagets chefer om Lewinskyaffären och han svarade lättat att ingen var arg på Clinton då ekonomin gick utmärkt och allt fungerade. Man fick ofta se Clinton på golfbanan slåendes ett slag medan den amerikanska ekonomin gick på högvarv, märkligt så fort allt kan förändras!
Nu är det Sverige som är i den ekonomiska världstoppen. Tack vare Alliansens effektiva politik ligger vi väldigt bra till på de internationella solvenslistorna.
Vad Juholt klagar på i dagsläget är att detta välstånd inte når alla grupper och det har han rätt i men att mycket elände handlar om att Socialdemokraterna bromsar utvecklingen, det nämner han inte....!