onsdag 19 juni 2013

På östfronten intet nytt.....!

Så har det då hänt igen, ryska militäroperationer nära Sverige. Det är några veckor sedan nu men redan glömt. I själva verket är det inget nytt eller konstigt även om det är oroande. Ubåtskränkningarna under 1980-talet var nog heller inte de första trevarna i modern tid, den ryska björnen rustar och det med besked!
Jag såg en uppgift om att den senaste ryska flottövningen kostade 1 miljard kronor, det skulle lika gärna kunna vara dollar. När den internationella situationen hårdnar och folk svälter så gör ryssarna vad de alltid gjort, de rustar. Vem tror ni har störst chans att vinna ett storskaligt krig utan kärnvapen? Det är klart att Putin och det gamla KGB-gardet förstått att det gäller att kunna utöva militärt våld när krisen tilltar, den som tar han har...!
  Samtidigt har debatten om fattigdomen, arbetslösheten och utanförskapet tilltagit i övriga Europa. Sammanfattningsvis kan man säga att statistiken inte visar den verkliga misären och att Sverigedemokraterna får allt fler anhängare. I Norrköping har socialkontoret gjort ett underskott på 59 miljoner, tydligen på grund av en ny drog och det är skrämmande, lika skrämmande är stängningen av RIA-centret för missbrukare, hur kan kommunen tro att det kommer bli en besparing?
  Och vad handlar det hela om tror ni? Ja, samma sak som i Grekland förstås; de styrande slösar bort medlen medan folk sliter och så ska det inte vara men för att få stopp på detta missförhållande måste folk engagera sig i samhällsarbete, det går inte att skylla på politikerna, man måste agera själv. I fackföreningen, på jobbet, i politiken, i föreningslivet, i kyrkan, det finns faktiskt möjligheter att göra sin röst hörd. Det är skrämmande när klåfingriga klåpare får sitta oemotsagda i parlamentet!
  När man sedan ser efter så finns det faktiskt folk som genom sitt levnadsöde sporrats att göra verklighet av sina drömmar, det finns faktiskt rullstolsburna riksdagsmän och ståuppkomiker, nyktra alkoholister och idrottsmän med ADHD. Jag förstår dock mycket väl att folk i gemen varken orkar eller vågar ge sig in på osäkra karriärvägar utan bara är trötta på alla pålagor.
  Det tjänar dock ingenting till att gräva ner sig i allt elände som finns även om det kan vara både intressant och upplysande utan det är bättre att se på det positiva som faktiskt finns, många människor i Sverige har faktiskt fått det allt bättre under åren. En av de mest fantastiska historier jag hört är den om den amerikanske finansmannen Donald Trump som under 1980-talet råkade i ekonomiska svårigheter med miljardskulder över sig men som lyckades förhandla och bygga upp och utöka sitt imperium, en annan är historien om den svenske finansmannen Olof Stenhammar som efter många svåra motgångar till slut lyckades driva igenom sina affärsidéer, det är sådana historier som berättade i sin helhet ger hopp till folk som har det tufft.
  Grunden för ett lands välstånd är att folk känner att det lönar sig att arbeta, det är ingen tvekan om detta och det har Alliansregeringen förstått bättre än (s). Under den socialdemokratiska regimen styrdes allt politiskt och det var därför som folk blev så förbannade då det inte lönade sig att arbeta, skatterna var för höga och ingen visste var pengarna tog vägen, så långt är vi nog alla med. Men vad som kommer därefter är det faktum att (s) är en intresseorganisation med tvivelaktigt rykte bland allmogen. Vi ska nog akta oss väldigt noga för att släppa dem till makten igen!
Nu är det dock dags för en kopp kaffe!