måndag 22 oktober 2012

Satsa på ungdomarna!

Det är med beklämdhet jag läser att Sveriges ungdomar uppfattar samtiden som mörk och dyster!
Sanningen är nog snarare den att det finns en hel del ungdomar som vältrar sig i lyx medan deras jämnåriga svälter och bor i trappuppgångar och på offentliga toaletter och detta är en skrämmande verklighet!
Här gäller det att satsa på alla ungdomar så att de får de möjligheter de faktiskt har rätt till! Man kan faktiskt fråga sig varför det ser ut så här i Sverige idag. Min egen generation fick visserligen gå igenom ett stålbad efter tidigare generationer men mycket talar för att denna generation är ännu värre än sina föräldrar.
Det är med en frenesi som endast maktmänniskor förfogar över som orättvisorna drabbar den yngre generationen, makthavarna tycks glömma att de kommer att vara beroende av ungdomarna när de blir gamla men kanske har de tänkt fylla vård- och omsorgsjobben med invandrad arbetskraft, så ser det faktiskt ut idag.
  Jag tror på en internationell värld med fri handel och en rörlig arbetsmarknad där människor själva kan bestämma över sina liv. Vi får dock inte glömma att det krävs en arbetsinsats för att vi ska kunna ha det så. Det behövs fler människor som jobbar med politik och samhällsgemenskap. En expansiv politik gäller om vi ska kunna lyfta upp Europa. En satsning på gemenskap och god skötsel av det allmänt ägda är viktigt, likaså en medveten politik i kommun, landsting och riksdag som tar hänsyn till människors behov och åsikter. Vi måste vara beredda att kämpa för att få det samhälle vi vill ha! En stor prövning väntar nu min egen generation; vi måste klara av att sköta det samhälle vi ärvt av föregående generationer, det kräver att vi är helt seriösa och inte blundar för klara fakta, kanske kan vi på så sätt förbättra samhället ytterligare, det måste i vilket fall som helst vara varje samhällsarbetares strävan. Ett bra samhälle kan alltid bli bättre även om det i vissa fall, som t.ex. beträffande det forna Jugoslavien, framkommit uppgifter som påstår att den organiserade brottsligheten och politikerna raserade samhället för att de tyckte att folk hade det för bra. Ett samhälle kan dock aldrig vara för bra om det är ordentligt underbyggt. Vad som får samhällen att rasa ihop efter ett långt välstånd brukar vara att de inte kan möta ett behov eller en ny svårighet. Med dagens kommunikationer, visserligen både på gott och ont, finns det dock möjligheter som aldrig tidigare funnits att skaffa de medel man behöver från något annat land eller region.
  Nobelmiddagen börjar närma sig, jag väntar mig dock ingen inbjudan. Det borde dock locka vilken ungdom som helst att kämpa inom vetenskaperna för att en dag få Nobelpris och även om de aldrig får det kommer deras strävan ändå att ta dem en lång bit på väg. Inspiration, hopp och strävan är viktiga för både ungdomar och vuxna, det är det som tar samhället framåt.
Nu är det dock dags för en kopp kaffe!