fredag 13 mars 2009

Visst ljuger dom!

Den anmärkningsvärda löneförhöjningen till SE-Bankens chef har stuckit folk i ögonen och till och med statsminister Reinfeldt har tagit avstånd till dessa fantasisummor.
Men hur i hela friden kan den här sortens löner rättfärdigas när en vanlig sjukpensionär kan få klara sig på 6000 -7000 kronor i månaden?
Svaret är klassklyftor!
Egentligen, det här kommer jag förmodligen att få mycket skit för att jag säger, men egentligen så kvittar det för vanligt folk vilket politiskt block som styr därför att det uppfyller politikens syfte att bibehålla klassklyftorna enligt det klassiska förtryckets modell. Jag låter naturligtvis partisk när jag säger det, men den enda ideologi som förtjänar namnet är liberalismen helt enkelt för att de övriga bara är ute för att ta kål på den!
Det var liberalismen som startade hela kedjan av samhällsomvandligar på 1600-talet och som fortfarande är först med nya trender, helt enkelt därför att samhället i grunden är detsamma som det alltid varit. Vi liberaler kämpar för ett fritt samhälle och det är naturligtvis inte populärt i de konservativa kretsar som finns längs hela den politiska skalan.
"Liberalismen är ytterst farlig", sade en diktator någon gång på 1900-talet. Ja, naturligtvis men för vem, det är frågan?
Visst ljuger diktaturens kreatur, det har de alltid gjort. Vad värre är att folk aldrig får veta sanningen om vad som egentligen händer i maktens kulisser och framförallt bakom dem.
Syftet med samhället är naturligtvis något bra. Problemet är bara att dra gränsen för vad som får offras för att uppnå detta goda och det är där vi aldrig får reda på vad som är mål och medel. Sanningen är mycket enkel, tyvärr kommer den aldrig ut. Visst ljuger dom!

Inga kommentarer: