fredag 17 oktober 2008

Vad ska du göra i helgen.....?

Frågan är intressant ur mer än en synvinkel!
Man skulle egentligen fråga "vad kan du göra i helgen"!
En normal svensk kanske tjänar 10 000-30 000 kronor netto i månaden.
En allt större del tjänar kanske 5000-10 000 netto i månaden.
Därunder finns det säkert fler men de syns tyvärr inte i statistiken.
Kalle 56 tjänar inga pengar, han får ibland understöd men ofta får han inget, han är uteliggare och letar på vintern efter något krypin, nu har han ansökt om förtidspension men det är mycket osäkert om han få någon, han är ju inte sjuk...!
Vad ska Kalle göra?
Frågan är intressant, dels för att det är ett moment 22 och dels för att det åskådliggör mycket av den ångest folk känner i samhället, sist men inte minst åskådliggör det resultatet av att ingen bryr sig.
Politik är det möjligas konst, sägs det, men varför görs inget åt allt elände i världen, Kalle som här får utgöra exemplet har det ju dock bättre än vissa fångar i Albanien som får sitta mot en vägg 20 år i sin egen avföring.
Vad skall man tänka om sån´t här?
Vi är många som bryr oss, kanske lika många som de som inte bryr sig.
Problemet är vad man skall göra för att förbättra världen och framförallt om det går!
Kristendomens svar att man skall söka Guds rike för att allt det andra sedan skall tillfalla en är inget som folk kan ta till sig på ett enkelt sätt, framförallt för att de inte har någon bibelskolning. Ett annat problem är att ingen vill ta i de utslagna och fattigas situation. Socialdemokraterna brukar hånfullt tala om de överklasskärringar som delade ut soppa på söndagarna som ett dåligt exempel på gamla tiders välgörenhet, ingen tyckte om det enligt dom.
Jag kan inte se någon enskild lösning på samhällsproblemen än det som en präst jag känner sade för många år sedan att "man kan inte göra allt för alla men var och en kan göra det lilla den kan".
I dagens samhälle är det naturligtvis bland det mest gångbara för den vanlige medborgaren som inte kan eller orkar bry sig om sina medmänniskor.
Svenska kyrkan sägs vara en kyrka i kris i dagens läge och om man tänker på dagens samhälle är det inte så underligt när skillnaden mellan världslig överhet och ren ondska är hårfin. Samtidigt har vi i västerlandet en levnadsstandard som är högre än någonsin. Frågan är vad som händer om allt tillintetgörs genom en naturkatastrof eller ett kärnvapenkrig och vi står där nakna och fryser, vad gör vi då.
Den andliga nöden kan dock vara ännu värre och människans uppgift måste egentligen vara att göra gott.
Jag tror inte att man behöver göra något speciellt för att bry sig oavsett vilken samhällsklass man än tillhör utan att huvudsaken är att man bryr sig.
Fortfarande gäller utan tvekan Jesus´ ord att "den som vill följa mig han tage sitt kors!".
Trevlig helg på er!

Inga kommentarer: