måndag 6 augusti 2012

Fint väder på Mars....!

Den amerikanska rymdfarkosten Curiosity har nu landat på Mars. Amerikanska rapporter meddelar att det var fint väder vid landningen. Ja, så bra, tänkte jag, kanske dags att flytta till Mars med tanke på julivädret. Tanken kan låta osannolik men om 500 år kanske de första flyttlassen går om betingelserna finns för liv på andra planeter!
  Detta får mig osökt att tänka på den otroliga utveckling som skett på jorden den senaste 200 åren då flyttlassen oftast gick från gård till gård, sällan från land till land. De första tecknen på sökandet efter nya territorier var faktiskt vikingarnas fantastiska färder som slogs först på 1600-1700-talet i och med kolonisationen av Amerika. I Sverige sökte företagsamt folk lyckan i Amerika vid mitten av 1800-talet, en del lyckades över förväntan medan andra lyckades sämre.
  I och med kolonisationen av rymden har vi fått ett nytt territorium att utforska. Redan på 1950-talet skrev den svenske geografen, mm, Åke Ohlmarks i sitt verk "Vår väg genom världen" att kontinenterna och haven är utforskade och att nu endast rymden återstår, det har tagit 50 år innan vi på allvar kan göra anspråk på att ha börjat denna utforskning även om rymden kartlagts sedan många år.
  Diskussionen om Big Bang tror jag inte på, universum har alltid funnits och kommer alltid att finnas, bara för att vi inte har alla svaren behöver inte betyda att det inte finns svar, naturligtvis finns det förklaringar. En vattendelare i vetenskapen på det djupare planet är skillnaden mellan den objektiva och den subjektiva verkligheten. Först när vi övervunnit våra egna begränsningar kan vi se verkligheten som den är, tills dess får vi utforska den materiellt, så är det bara och det känns positivt att vi kommit så långt att vi påbörjat erövringen av rymden, det förflyttar våra blickar mot högre höjder.
  Här på jorden pågår dock mycket som det alltid har gjort, fjärran från NASA:s rymdprojekt lever de fattiga bönderna i U-länderna men det kan ge hopp till dem om de känner att utvecklingen går framåt och att de kan ta del av dem, mobiltelefoner till exempel finns i rikliga mängder även i fattiga länder, gränserna minskar så pass att vi en gång kommer att nå det samhälle då den enda begränsningen är den egna förmågan.
  Tvärtom är idag det stora samhällsproblemet att alla inte får "vara med". Det är klart att alla behövs, det är ett principfel när folk sorteras ut ur samhällsgemenskapen, detta är en av orsakerna till framväxten av en hel del missnöjespartier i europeisk politik och vem kan egentligen klandra dem, det är ett friskhetstecken när folk organiserar sig i samhällsdebatten, det är en lagstadgad rättighet, sedan kan de etablerade partierna säga vad de vill. Mångfald ger ett bättre samhälle och vad som egentligen är förvånande är att det inte finns fler grupperingar i riksdagen än det nu gör. Problemet är istället att Sverige börjar likna en tvåpartistat av amerikansk typ och det är väldigt tragiskt. I ett sådant samhälle finns det naturligtvis plats för påtryckargrupper av olika slag som därmed kan komma att konkurrera om makten över blocken, ja ni förstår själva hur det kommer att bli!
  Men ändå känns framtiden positiv, det börjar röra på sig, efter regn kommer sol även om vi inte varit bortskämda av detta i sommar. Presidentvalet i USA kan komma att sätta fart på samhällsdebatten och Sverige går med vinst.
  Nu är det dock dags för en kopp kaffe!

  

Inga kommentarer: