torsdag 7 augusti 2014

Rymdprojektering för miljöns skull!

Det har utan tvekan varit en het sommar i år, man får vara glad att man inte bor i Syrien eller Israel där bomberna slår ner obarmhärtigt mitt i dagsljus. Kvällarna i östern kan dock vara svala och sköna på andra ställen. Klimatfrågan är en annan het potatis som tid efter annan dyker upp på våra debattsidor. Det klagas på miljöförstöring från gruvor, oljeborrning, uranbrytning, mm.
  Min tanke om miljön är att den är av högsta prioritet och att vi därför inte borde tära på jordens resurser utan ha våra gruvor på någon annan planet, exempelvis Mars som inte är alltför långt från jorden. Det skulle göra att vår jord besparades från skövling samtidigt som vi aktivt började ta del av Vintergatans mineraler. Vi behöver naturligtvis inte begränsa oss till Mars, det finns en mängd andra alternativ vad jag förstår, det gäller bara att ta första steget!
  På tapeten just nu är även den ryska björnens uppvaknande i sommarhettan, ingen är naturligtvis förvånad över detta, ryssarna har naturligtvis förberett både det ena och det andra efter kommunismens fall. Samtidigt är det lite tragiskt med Rysslands öde, då de verkligen försökt att få det bättre, först genom kommunismen och därefter genom att härma västerlandet. Det gamla tsardömet var visserligen fruktat och avskytt men jag undrar om inte kommunismen inneburit en degenerering av den ursprungliga ryska kulturen som liksom den grekiska endast bibehållits tack vare kyrkan.
  Vad vi alla känner just nu tror jag dock är att politiken går på lågvarv och att inget händer. I USA tycks den politiska inspirationen försvunnit och det tidigare hoppet om förändring endast blivit ett segt elände. I Sverige anklagar Socialdemokraterna Alliansen för att vara trött och sakna idéer samtidigt som de själva bara klagar. Det tycks som den forna inspirationen som så starkt lyfte folk har avstannat både i Europa och USA, i Sverige verkar dock aktiviteten öka inför riksdagsvalet i höst.
  Som vanligt så bromsar Socialdemokraterna varje steg till förbättring av samhället och det påverkar så klart riksdagsarbetet. I Norrköping, där (S) är i majoritet, kan de lägga vilka förslag de vill och sedan rösta igenom dem trots borgarnas förtvivlan, sådant är givetvis inte bra, särskilt som partipiskan viner över de socialdemokrater som är av annan åsikt än det egna partiet.
  En annan sak jag efterlyser är "kallet" inom samhällsarbetet. Frågan är om det idag finns några människor som drivs av ett inre kall i sitt samhällsarbete. Inom sjukvården tycks det här med ett inre kall ha försvunnit sedan årtionden och likaså inom kyrkan verkar det tunnsått med inspirerade kyrkoherdar, det tycks mer som om de resignerat inför en övermäktig uppgift och inte klarar att lyfta den lilla människan mot nya höjder.
  Ja, det är bara elände, säger någon. Men är det verkligen det, har vi alla fakta på bordet? Information är dagens nyckelord, den som har rätt information är vinnare i dagens samhälle, teorier fungerar bara om de överensstämmer med verkligheten. Det är här vi har en öppning i dagens samhälle, med de möjligheter som finns kan man skapa gedigna informationssystem byggda på fakta och statistik, riktigt kraftfulla sådana dessutom. Jag överlåter åt andra att utforma dem, men själva verktyget har vi i den nya tekniken.
  Vår tid är lite lik medeltiden, den tycks mörk och intetsägande men under ytan försiggår saker som kommer att leda till en revolution.
Nu är det dock dags för en kopp kaffe!
 

Inga kommentarer: