tisdag 19 april 2011

Påskuppror!

Nu till helgen blir det påskuppror mot utförsäkringarna. Svenska Kyrkans präster, Försäkringskassans läkare, m.fl., samt vanligt folk och drabbade kommer då att protestera mot regeringens sjuk- och arbetslöshetspolitik.
Ja, vad säger man, visst är det berättigat!
Frågan är vad det finns för alternativ?
Jag kan mycket väl förstå förre statsministern Göran Perssons resonemang i frågan som gick ut på att det var lika bra att förtidspensionera rakt av så att folk slapp att leva på marginalerna, samtidigt är det lite riskabelt att förtidspensionera 170 personer om dagen, det blir inte många kvar som jobbar då även om socialdemokraterna löste detta genom att öka invandringen.
Jag tror att den borgerliga regeringen på sätt och vis ville hjälpa folk att stanna kvar i arbetslivet. Problemet är att även människor som bevisligen är sjuka drabbats och tvingats leva på svältgränsen.
Det här har gjort att den borgerliga sjuk- och arbetsmarknadspolitiken börjat likna gamla tiders fattigvård och det är ovärdigt ett modernt samhälle!
För att folk ska vilja ta del av och bära upp samhället krävs det mer än piska och morot, det krävs god vilja.
För vissa människor är det långt även till 2/3-delssamhället, vi får inte glömma det!
På så sätt har det uppstått en krigföring mellan olika intressegrupper på höger- och vänsterkanten. Jag tror att den enda lösningen är en blocköverskridande politik och att den statsminister som kan föra en sådan är den verkliga vinnaren eller som George Bush d:y sade:
-Jag är en president även för de som inte röstade på mig!

Inga kommentarer: