fredag 30 oktober 2009

Energiförsörjningen svår fråga!

Jag läste idag att kärnkraften ska byggas ut i Sverige. Kärnkraften är mycket kontroversiell på grund av det miljö- och livsfarliga avfallet. Frågan är dock vad vi har för alternativ!
Den ryska gasen är säkert av god kvalitét rent energimässigt sett, problemen där är dock två; dels blir man beroende av Ryssland med allt vad det innebär och dels är oljeeldning en miljöfara.
Lösningen på problemet vore om man kunde eliminera det farliga kärnkraftsavfallet på ett godtagbart sett. Jag brukar säga att det bästa vore om man på ett enkelt sätt kunde neutralisera den farliga strålningen så att avfallet sedan kunde användas som byggnadsmaterial; då vore vinsten total. Tyvärr låter det sig inte göras så lätt, jag pratade för några år sedan med en expert på området och han sade att det går att neutralisera kärnkraftsavfallet men att det är så dyrt och tidskrävande att det inte låter sig göras.
Miljöivrarna har ständigt den åsikten att Sverige kan försörjas via miljövänlig energi; solenergi, vindkraft och andra alternativ. Om det vore möjligt att göra detta skulle staten naturligtvis redan satt verksamheten i drift, miljövännerna måste kunna "leverera" innan detta kan komma ifråga.
Klart är att olika paket för energiförsörjning skulle kunna vara ett alternativ; ett "set" för jordvärme eller solpanel skulle hypotetiskt sett kunna försörja en villa med el och värme. Jag tror på att köpa energipaket liksom man köper internetpaket, det skulle vara en enkel lösning för många.
En annan sak som kommer att stöta på patrull är organisationsfrågan. Om man ska miljöanpassa samhället måste man ha en organisationsplan för varje stad/kommun där allt planeras. Jag antar att det finns en sådan för det nuvarande energisystemet och man kan naturligtvis behålla detta om frågan blir att endast byta kraftkälla. Jag tror att man på sikt kan fasa ned den kollektiva elförsörjningen och ersätta den med individuella paket, den stora energiförsörjningen till företag och industrier kräver dock så stora mängder energi att stora anläggningar behövs. En bromskloss för alternativenergi är slutligen kol- och oljebolagens vinstintresse; förmodligen är det där som problemet ligger.
Jag är övertygad om att det redan finns alternativ till kärnkraft, kol och olja men för att dessa ska bli trovärdiga måste det till mer teknisk forskning och det är konstigt att utvecklingen inte hunnit längre. Kärnkraftsomröstningen var 1980, de har alltså haft 29 år på sig!

Trevlig helg!

Inga kommentarer: